Profile picture

กิจกรรมนอกสถานที่

จังหวัดสมุทรปราการ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น เมืองโบราณ  ฟาร์มจระเข้ สถานตากอากาศบางปู  ซึ่งมีความสวยงาม และความน่าสนใจอย่างยิ่ง ทางสนามบางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จึงจัดให้บริการกิจกรรมนอกสถานที่มากมายให้ท่านได้เลือก อาทิเช่น

สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู - อยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ ริมถนนสุขุมวิท ประมาณกิโลเมตรที่ 37 ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู และในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนเมษายน จะมีนกนางนวลอพยพมาหากินอยู่ตามชายทะเล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2323 9138, 0 2323 9983

ฟาร์มจระเข้

ตั้งอยู่ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร หรือสามารถเข้าทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) เทศบาลบางปูซอย 46 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 ปัจจุบันเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา - 18 นาฬิกา

เมืองโบราณ

ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่